Δισκοσβάρνα

– δισκοφόρο μηχάνημα κατεργασίας εδάφους.
– σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κατά τους κανονισμούς
– μερική ισοπέδωση ιδίως σε αυλάκια ποτίσματος.

Είναι δισκοφόρο μηχάνημα κατεργασίας εδάφους. Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κατά τους κανονισμούς και τις διατάξεις της ευρωπαϊκής ένωσης σε σχέση με την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής. Ο σκοπός της δισκοσβάρνα είναι να κατεργάζεται την επιφάνεια του εδάφους χωρίς να προκαλεί διαταραχή της ισοπέδωσης, πολύ σημαντικό για χωράφια που πρέπει να είναι ισοπεδωμένα για αρδευτικούς κυρίως λόγους.

Η δισκοσβάρνα μπορεί να κάνει και μερική ισοπέδωση ιδίως σε αυλάκια ποτίσματος. Είναι εργαλείο με το οποίο γίνεται η κατεργασία κυρίως της προετοιμασίας της σποράς ή φύτευσης. Η δισκοσβάρνα καλύπτει λιπάσματα , φυτοφάρμακα ενσωματούμενα καθώς και φυτικά υπολείμματα προηγούμενης καλλιέργειας (στελέχη βάμβακος, αραβόσιτου)