Νύχι

– από 5 έως 9 νύχια
– διαθέσιμο με επιπλέον εξοπλισμό