Πλατφόρμα


Οι πλατφόρμες της εταιρίας ΑΦΟΙ Α. ΤΣΙΚΟΥ Ο.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των ρυμουλκούμενων γεωργικών μηχανημάτων που έχουν ανύψωση και ανατροπή.

Είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες κατά τους κανονισμούς και τις διατάξεις της ευρωπαϊκής ένωσης σε σχέση με την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής. Κατάλληλες για μεταφορά αγροτικών προϊόντων και εφοδίων. Διαθέτουν σπαστές πλαϊνές και οπίσθιες πόρτες που διευκολύνουν τη φόρτωση.  Ιδιαίτερα κατάλληλες για μεταφορά βαμβακιού, σιταριού και καλαμποκιού.