Τρέιλορ

Τα τρέιλορ της εταιρίας ΑΦΟΙ Α. ΤΣΙΚΟΥ Ο.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των ρυμουλκούμενων γεωργικών μηχανημάτων που έχουν ανύψωση και ανατροπή.

Είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά τους κανονισμούς και τις διατάξεις της ευρωπαϊκής ένωσης σε σχέση με την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής. Κατάλληλες για μεταφορά αγροτικών προϊόντων και εφοδίων.
Ιδιαιτερα καταλληλες για μεταφορα φρούτων.