Φρεζοσκαλιστήρι

3 Σειρών Σταθερό


5 Σειρών Σπαστό


7 Σειρών Σταθερό


Φρεζοσκαλιστήρι σταθερό για καλλιέργειες από 70 έως 95 εκ (7 σειρών σταθερό για καλλιέργειες από 45 έως 60 εκ). Είναι κατάλληλο για καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, καπνού, ντομάτας, καρπουζιού, σπαραγγιών. Είναι περιστροφικά σκαπτικά μηχανήματα κατεργασίας εδάφους ,που προκαλούν αφρατοποίηση του εδάφους , σπάσιμο σβόλων και λίθων και έλεγχο χαμηλών ζιζάνιων.

Από το χειριστήριο του ελκυστήρα και με την ρύθμιση του ύψους των τροχών καθορίζουμε το βάθος της κατεργασίας του εδάφους . Προαιρετικά στο πίσω μέρος του μηχανήματος προσαρμόζονται αυλακωτήρες για τη δημιουργία αναχώματος.